´

Kristofer Sandström –

Krögare (Vassa Eggen Steak House, Boqueria, Tennstopet, Kommendören) om Still Sparkling Solutions

”Vi har använt Still Sparkling Solutions  som leverantör av fatölsutrustning till alla våra fyra restauranger. Deras förmåga att anpassa material och design till övrig inredning tillsammans med våra arkitekter är fenomenal. Deras tekniker löser med stort engagemang de kluriga situationer som vi stöter på vid denna typ av byggen. Plats är ofta en bristvara, likaså är tidsplanen ofta mycket tajt.

Att de dessutom kan erbjuda oss den perfekta vattenlösningen med Still Sparkling gör valet enkelt och självklart!”

Kommendoren_05

Projekt och referenser

Listan på referenser och specialprojekt kan göras lång.loggor-stora